تلفن تماس ۰۷۱۳۶۲۴۴۶۴۸-۹

ایمیل raznasirzadeh@gmail.com

ساعت کاری ۸ الي ۱۹

نویسنده: mhadi nasirzadeh

پيام هر احساس

هر احساسی پیامی برای ما دارد استرس پیامی دارد و می گوید: روی مسائل زندگیم تسلط ندارم و باید مهارت هایم را افزایش دهم و نیاز به مرتب تر کردن زندگیم دارم. افسردگی پیامی دارد و می گوید: سبک زندگیم خوب نیست و راکد بودن را باید رها کنم  اضطراب پیامی دارد و می گوید: […]

بیشتر بخوانید