تلفن تماس ۰۷۱۳۶۲۴۴۶۴۸-۹

ایمیل raznasirzadeh@gmail.com

ساعت کاری ۸ الي ۱۹

درباره ما

خدمات روانشناختی و مشاوره ژرفا

مرکز مشاوره ژرفا با مدیریت دکتر راضیه نصیرزاده همکاری جمعی از متخصصین با دانش وباتجربه با هدف کمک به هم نوعان وبا شعار صادقانه وبدون توقع از دیگران بهمدیگر کمک کنیم تامهربان تر باشیم , مهربان تربشویم واین مهربانی ماندگارباشد.
شروع بکاراین مرکز از سال 1396 درشیراز می باشد وبا هدف کمک به بهبود وضع جامعه و با آرزوی داشتن سهمی کوچک درکمک به افراد و بعد خانواده هاو در نهایت جامعه ای سالم …

مشاورین مرکز

دكترا روانشناسي باليني از دانشگاه شهيد بهشتي....

راضيه نصيرزاده

راضيه نصيرزاده

كارشناس ارشد روان شناسي باليني .
روان درمانگر و زوج درمانگرشناختي - رفتاري .
دانش آموخته ممتاز دانشگاه شيراز

سپيده مكارم

سپيده مكارم

دكتر بنفشه اميدوار
دكتراي مشاوره خانواده
عضو هيئت علمي دانشگاه
عضو انجمن زوج درماني كانادا

بنفشه اميدوار

بنفشه اميدوار